Nominated Managing Committee Members

1. Fr. Dr. Johns Abraham Konat
2. Fr. M. C. Paulose Mulakodil
3. Fr. Biju Andrews
4. Fr. Dr. O. Thomas
5. Fr. Bijesh Philip
6. Fr. Alexander Abraham (Niranam)
7. Fr. Daniel Thomas (Kollam)
8. Very Rev. Thomas Johnson Corepiscopa
9. Fr. Jacob John
10. Fr. K. V. Paul Pathanapuram
11. Fr. P. T. Thomas Bhilai
12. Dr. George Joseph
13. C. K. Sunny Cheruvathoor
14. Koshy P. Jacob
15. Joseph Abraham (USA)
16. A. K. Joseph (Kottayam Central)
17. E. K. Mathew Elenjickal
18. Shaji Abraham John (Chennai)
19. Adv. Mathews Madathethu
20. Jacob Mathew (Dubai)
21. P. G. Mathew (Dubai)
22. George Jacob (Bangalore)
23. Roy Varghese Vairamon
24. I. Thomas (Abu Dhabi)
25. Geevarghese Yohannan (Muscat)
26. Reji Mathew Kuttikkattu
27. Dr. K. P. Joy Kalappurackal
28. John Samuel Kuruvila (Abu Dhabi)
29. Roshan V. Alexander
30. Dr. M. P. Mathai
31. C. C. Cherian
32. Thomas Kannamkara
33. Alexander John Kochumannil