പൊതുസമ്മതവും ദൈവേഷ്ടവും സമന്വയിക്കുന്ന അസോസിയേഷന്‍ / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

association_2017