സഭയുടെ ഭാവിക്ക് ജോര്‍ജ് പോള്‍ വരണം / ജിജി തോംസണ്‍ ഐ.എ.എസ്.

George_Paul_Jiji_thomson