ചെങ്ങന്നൂർ ഓർത്തഡോക്സ് കൺവൻഷൻ ഒരുക്കങ്ങളായി 

thomas_athanasius

ചെങ്ങന്നുർ: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നുർ ഭശവൽസര കൺവൻഷന്റെ പന്തൽ  കാൽനാട്ട്  കർമ്മം ബഥേൽ അരമനയിൽ തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രപ്പോലിത്താ നിർവഹിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ 25 വരെ കൺ വൻഷൻ നടക്കും.