മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പളളി മലമ്പുഴ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നു

IMG_3400 IMG_3401 IMG_3398

= 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പളളി മലമ്പുഴ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.

Kalpana from Mar Theophilos
സാമ്പാത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന പളളിയുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം… മലമ്പുഴയില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായി .. സഹായത്തിന്‍റെ കരം നീട്ടികൊണ്ട്…. പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട് …..
A/c -0743101019662. Canara bank malampuzha. Mar gregarious orthodox church. IFSC. Code CNRB0000743
Cheques: malampuzha mar gregorious orthodox church renovation fund a/c
Vicar Rev. Fr Benoy Sunny mob no. +91-9745465545