അല്‍മായ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍

george_paul_Roy_muthoot

 

oomakatu

ട്രോളറുടെ ആത്മഗതം