അങ്കമാലി, കണ്ടനാട്, കൊച്ചി ഭദ്രാസന ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവന

george_paul_Notice george_paul_Notice1

 

Statement by Action Council of Kandanad, Ankamaly and Cochin