കത്തോലിക്കാ-യാക്കോബായ ശുശ്രൂഷാ ഐക്യം: മാര്‍ഗ്ഗരേഖയായി

catholic-yacobaya-dialogue