വടക്കിന്‍റെ പരുമലയിലേയ്ക്ക് തീര്‍ത്ഥയാത്ര

img-20161102-wa0079