പ. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ചരമ രജത ജൂബിലി പോസ്റ്റല്‍ കവര്‍ നാളെ പ്രകാശനം ചെയ്യും

pampady_thirumeni_stampPampadyThirumeni pampady_dydayara