മലബാർ ഭദ്രാസന ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു

theophilos_newsMalabar

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മലബാർ ഭദ്രാസനധിപൻ ഡോ സഖറിയ മാർ തേയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 50 ഭവനങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും, 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായവും നൽകുന്നു.