ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസിന്‍റെ മെത്രാഭിഷേക രജത ജൂബിലി

meeting_coorilos

coorilos_meeting_11

ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസിന്‍റെ മെത്രാഭിഷേക രജത ജൂബിലി കൊല്ലാട് പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആഘോഷിച്ചു. M TV Photos