വയലത്തല മാര്‍ സേവേറിയോസ് സ്ലീബാ വലിയപളളിയില്‍ വാദേദല്‍മീനോ ശുശ്രൂഷ

DSC_0157

വയലത്തല മാര്‍ സേവേറിയോസ് സ്ലീബാ വലിയപളളിയില്‍ വാദേദല്‍മീനോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്  ഡോ. ജോഷ്വാ മാര്‍  നിക്കോദീമോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കാര്‍മികത്വം വഹിച്ച