മലങ്കരസഭയുടെ പ. കാതോലിക്ക ബാവയും പിതാക്കന്മാരും ഹാശാ ആഴ്ച ശിശ്രൂഷ അനുഷ്ടിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ

hasa_2016

മലങ്കര ഓർത്തഡോൿസ്‌ സുറിയാനി സഭയുടെ പകാതോലിക്ക ബാവയും അഭി.പിതാക്കന്മാരും ഹാശാ ആഴ്ച ശിശ്രൂഷ അനുഷ്ടിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ