Catholicate Day Celebration – Dubai St. Thomas Orthodox Cathedral

IMG_9471-1

Dubai St. Thomas orthodox Cathedralil dalhi bhdrasanadhipan Dr. Yuhanon Mar Dematrayos Metrappolitha catholca dina pathaka uyarthunnu. vikari fr.shaji Mathews, saha vikari fr. lani chacko,fr. Jacob George,  fr. koshy john ennivar sameepam