മാർ ഗീവർഗ്ഗീസ് സ്ലീവാ ബാബിലോണ്‍ പാത്രിയാർക്കീസ്

11217569_599329190205078_3711396969950627829_n 12002820_10153517425595306_8266041760886547610_n 10933710_10153517425525306_5682978744266495683_n

മാർ അദ്ദായ് ശ്ലീഹായുടെ ബാബിലോണിലെ സിംഹാസനത്തിന്റെ 107 ആമത് അവകാശിയും കിഴക്കിന്റെ പാത്രിയാർക്കീസും ആഗോള സുറിയാനിക്കാരുടെ ബാവായുമായി മാറൻ മാർ ഗീവർഗ്ഗീസ് സ്ലീവാ പാത്രിയാ ർക്കീസ് ബാവാ പരിശുദ്ധ റൂഹായാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.