ഇടവകഭരണം എങ്ങനെ നിര്‍വ്വഹിക്കാം – തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ്

thomas_athanasius

ഇടവകഭരണം എങ്ങനെ നിര്‍വ്വഹിക്കാം – തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ്

ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

ഇടവക ഭരണത്തിനുള്ള നടപടിചട്ടം ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഭദ്രാസനത്തില്‍ നിലവിലിരിക്കുന്നത്.