Akhila Malankara Sanyasa Samooham Samelanam at Kizhakkabalam Convent

sanyasa1 sanyasa11 sanyasa12 sanyasa13 sanyasa14 sanyasa15 sanyasa16 sanyasa17

 

Akhila Malankara Sanyasa Samooham Samelanam at Kizhakkabalam Convent. M TV Photos