പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാൾ

pampady_perunnal_2015 pampady_perunnal