50 Days Lent Celebration of St. James Orthodox Church, Mayur Vihar Phase-3, Delhi

St.James-ChurchPhoto2015 50Days Nombu Notice2015