കുഴിമാടത്തില്‍ അമ്മയോടു പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം ദൈവം കേട്ടപ്പോള്‍

aprem_patriarch1

sense adsense-middle' style='margin:12px'>

 

An Article about HH Ignatius Aprem II by Jeby Paul