പത്രിയര്‍കീസു ബാവയുടെ സന്ദര്‍ശനം മലങ്കര സഭയുടെ നന്മക്കായി തീരട്ടെ

Patriarch_visit Patriarch_visit1

പരി പത്രിയര്‍കീസു ബാവയുടെ സന്ദര്‍ശനം മലങ്കര സഭയുടെ നന്മക്കായി തീരട്ടെ….. ഡോ തോമസ്‌ മാര്‍ അത്തനാസിയോസ് കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ്‌ ഭദ്രാസന മേത്രപോലീത