പുറകുളത്ത് ഈപ്പന്‍ കോറെപ്പിസ് ക്കോപ്പായുടെ ഓര്‍മ്മദിനം ആചരിച്ചു

Biography of Very Rev. M. E. Eapen Corepiscopa Purakulathu

പുറകുളത്ത് ഈപ്പന്‍ കോറെപ്പിസ് ക്കോപ്പായുടെ ഓര്‍മ്മദിനം

Gepostet von Joice Thottackad am Donnerstag, 20. September 2018

പുറകുളത്ത് ഈപ്പന്‍ കോറെപ്പിസ് ക്കോപ്പായുടെ ഓര്‍മ്മദിനം

Gepostet von Joice Thottackad am Donnerstag, 20. September 2018

 

18th Death Anniversary Of Our Beloved PappaVery. Rev. Fr. M. E. Eapen Cor-EpiscopaHoly Qurbana at St Thomas Orthodox Church Vadakkenmanoor On 21/09/2018 at 7:30amHoly Qurbana:H.G Alexios Mar Eusebius Webcast:https://www.facebook.com/malankaratv

Gepostet von Sudha Eapen am Donnerstag, 20. September 2018