പി എച്ച് കുര്യന്‍ പുതിയ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി

p_h_kurian

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വന്‍ അഴിച്ചുപണി. പി എച്ച് കുര്യന്‍ പുതിയ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി ആകും.

Source