ഷാര്‍ജാ കുടുംബസംഗമം

Former Members council of St Gregorios orthodox church 2018 @Parumala Seminary Auditorium..ഷാര്‍ജാ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇടവകയിലെ മുന്‍ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ ഉള്ളവരുടെയും കുടുംബസംഗമം – പരുമല സെമിനാരി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍നിന്നും തത്സമയ സംപ്രേഷണം.

Gepostet von GregorianTV am Mittwoch, 1. August 2018

ഷാര്‍ജാ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇടവകയിലെ മുന്‍ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ ഉള്ളവരുടെയും കുടുംബസംഗമം – പരുമല സെമിനാരി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍നിന്നും തത്സമയ സംപ്രേഷണം.