സുഗതകുമാരി അനുസ്മരണം / ജിജി തോംസണ്‍ (മുന്‍ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി)