പ. ഗീവറുഗീസ് ദ്വിതീയൻ ബാവായുടെ കാതോലിക്കാ സ്ഥാനാരോഹണ നവതി സമ്മേളനം

Message by His Holiness Baselios Marthoma Paulose II from Parumala Hospital

Message by His Holiness Baselios Marthoma Paulose II from Parumala Hospital

Gepostet von GregorianTV am Donnerstag, 2. Januar 2020

Gepostet von GregorianTV am Donnerstag, 2. Januar 2020

kottayam

Gepostet von GregorianTV am Donnerstag, 2. Januar 2020

Gepostet von GregorianTV am Donnerstag, 2. Januar 2020

Gepostet von GregorianTV am Donnerstag, 2. Januar 2020