ഫിഡല്‍ കാസ്‌ട്രോ അന്തരിച്ചു

fidel_castro

ഹവാന : ക്യൂബന്‍ വിപ്ലവ നായകനും ക്യൂബന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഫിഡല്‍ കാസ്‌ട്രോ അന്തരിച്ചു. 90 വയസ്സായിരുന്നു. ക്യൂബന്‍ ടിവിയാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. വാര്‍ധക്യസഹജമായ അവശതകളെത്തുടര്‍ന്ന് വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

My visits to Cuba have opened my eyes to the reality of that heroic island nation, the first liberated territory in America, now followed by Nicaragua. The media seem determined to paint the blackest picture of Cuba, but what I saw was different – full of promise and hope, a heroic achievement of a heroic nation. Will I shock you if I state my personal opinion that Fidel Castro’s speech in the U.N. (representing the non-aligned) was more to the point from a Christian perspective than Pope John Paul II’s presentation, both of them in October this year? Castro is really a world leader. I admire him and the Cuban people’s achievements in eradicating illiteracy, in health distribution, in equalization of income, in eliminating unemployment, in resisting the economic blockade and military attacks from the U.S.A., and in building the foundations of a just economy and an international socialist outlook in the people.

– Dr. Paulos Mar Gregorios

Fidel Castro – Wikipedia

Fidel Castro – Cold War – HISTORY.com