ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ജനസമ്പര്‍ക്കം തുടരുന്നു; കബറിലേക്ക് ഇടമുറിയാതെ ജനപ്രവാഹം