ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കേരള ക്രൈസ്തവരും / ജോസഫ് അലക്സാണ്ടര്‍ കണിയാന്ത്ര

വൈക്കം സത്യഗ്രഹവും ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫും

എം. പി. പത്രോസ് ശെമ്മാശന്‍റെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹ പ്രസംഗം

ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം | ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പങ്ക്

Indian Christianity and National Movements

K E Mammen Kandathil

Christians and Indian Independence.