ഫാ. ജേക്കബ് മണലില്‍

മണലില്‍ യാക്കോബ് കത്തനാര്‍: വിശ്വസ്തതയുടെ വിശ്വരൂപം / കെ. വി. മാമ്മന്‍

മണലിലച്ചന്‍: മാറാസ്ഥാനികള്‍ക്കൊരു വെല്ലുവിളി

Fr Jacob Manalil (Ex. Priest Trustee, Malankara Orthodox Syrian Church)