സഖറിയാസ് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനിയുമൊത്ത് ഒരു ആശയ സംവേദനം

ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍, യുവജനങ്ങളുടെ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം, പുതിയ തലമുറ സഭയില്‍ നിന്നകലുന്നതിന്‍റെ കാരണം തുടങ്ങി സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്രമ ജീവിതത്തിനിടയിലും ആശങ്കകളോടെ സഖറിയാസ് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനി.

തോട്ടയ്ക്കാട് മാര്‍ അപ്രേം ഇടവകയിലെ യുവജനപ്രസ്ഥാനാംഗങ്ങളും സഹായ വികാരി ഫാ. അജിത്ത് ഫീലിപ്പോസും മല്ലപ്പള്ളി ആനിക്കാട് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് ആശ്രമം സന്ദര്‍ശിച്ച് ലാളിത്യത്തിന്‍റെയും എളിമയുടെയും സന്യാസത്തിന്‍റെയും ദൃശ്യ സാന്നിദ്ധ്യമായ സഖറിയാസ് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനിയുമൊത്ത് ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങള്‍.