പ. മാത്യൂസ് കാതോലിക്കാ ബാവാ ദേവലോകം അരമനയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി

 

 

പരിശുദ്ധ മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ മാത്യൂസ് ത്യതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ തിരുമേനി ദേവലോകം അരമനയിൽ റിപ്പബ്ലക് ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി.