പ. കാതോലിക്കാ ബാവായെ ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ് അനുസ്മരിക്കുന്നു