പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവാ പരുമല സെമിനാരിയോടു വിട ചൊല്ലി