കുരിശ് ധരിക്കുക, കുരിശ് വരയ്ക്കുക / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്