നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പരുമലയില്‍ ചേര്‍ന്ന സമ്മേളനം

പരുമലയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം

നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ മലങ്കര സഭയുടെ പ്രതിഷേധം – പരുമലയില് ചേര്ന്ന സമ്മേളനം

Gepostet von GregorianTV am Sonntag, 23. Dezember 2018