നവോത്ഥാന പോരാട്ടം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Malankarasabha editorial, November 2018