തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസിയോസ് അനുസ്മരണ സന്ദേശം / ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയസ്

Thomas Mar Athanasios Commemoration Speech

തോമസ് മാര് അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നാല്പതാം ഓര്മ്മദിനത്തില് അഭി.ഡോ.യാക്കോബ് മാര് ഐറേനിയസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത നല്കിയ സന്ദേശം.

Gepostet von GregorianTV am Mittwoch, 3. Oktober 2018