തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസിന്‍റെ നാൽപതാം ഓർമ്മദിനം

H.H. Baselios Marthoma Paulose II

L.L. Thomas Mar Athanasios 40th day of demise. Holy Message by H.H.Catholicos.

Gepostet von GregorianTV am Dienstag, 2. Oktober 2018

Thomas Mar Athanasios Commemoration Speech

തോമസ് മാര് അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നാല്പതാം ഓര്മ്മദിനത്തില് അഭി.ഡോ.യാക്കോബ് മാര് ഐറേനിയസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത നല്കിയ സന്ദേശം.

Gepostet von GregorianTV am Mittwoch, 3. Oktober 2018

അഭി.തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നാൽപതാം ഓർമ്മദിനം – സെന്റ് ജോർജ് ദയറാ, ഓതറ

അഭി.തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നാൽപതാം ഓർമ്മദിനം – സെന്റ് ജോർജ് ദയറാ, ഓതറ

Gepostet von Didymos Live Webcast am Montag, 1. Oktober 2018