ദേവാലയങ്ങളിലെ ശബ്ദ ക്രമീകരണവും ഗായകസംഘവും / ഫാ. മാത്യു കോശി മോടിശ്ശേരില്‍

worship_choir