സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസിന്‍റെ പൗരോഹിത്യ ജൂബിലി: നവ വധൂവരന്മാരെ ആദരിച്ചു

FB_IMG_1487521739418 FB_IMG_1487521730100