സ്നേഹസന്ദേശം രജത ജൂബിലി

snehasandesam snehasandesam_1 snehasandesam_2

മലങ്കര സഭാരത്‌നം ഡോ. ഗീവര്ഗീസ് മാർ ഒസ്‌താത്തിയോസിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സ്നേഹസന്ദേശം രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം