പരുമല തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് സീരിയല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ വീണ്ടും ശ്രമം

serial_st_gregoriosst_gregorios_parumala

ഒരു കോട്ടയംകാരന്‍ പരുമല തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് സീരിയല്‍ എടുക്കാനിറങ്ങി കുറെ കാശു കളഞ്ഞു. ദൈവകൃപയാല്‍ പുറത്തു വന്നില്ല. ഇതും പുറത്തു വരാതിരിക്കാനും കടമറ്റത്തു കത്തനാരുടെ ഗതി പ. പരുമല തിരുമേനിയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും മുട്ടിപ്പായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. – എഡിറ്റര്‍