‘രോഗസൗഖ്യം: ഒരു സമഗ്ര സമീപനം’ പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ പ്രകാശനം ചെയ്തു

dsc00296 dsc00299 cover_matter (12).pmd

രോഗസൗഖ്യം – ഒരു സമഗ്ര സമീപനം എന്ന ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പ്രകാശനം പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ നിര്‍വഹിച്ചു