സ്നേഹസ്പര്‍ശം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

img-20161103-wa0002