കാലത്തെ വെല്ലുന്ന വിജ്ഞാനതൃഷ്ണ – ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

Kaniyamparampil Achen_KMGKaniyamparampil Achen

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രശസ്ത വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ  കെ .എം ജോർജ് അച്ചൻ ആർച്ച് കോർഎപ്പിസ് കോപ്പ കണിയാംപറമ്പിൽ വന്ദ്യ. ഡോ. കുര്യൻ അച്ചനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു