പാളയം പള്ളിയില്‍ പ. പരുമല തിരുമേനിയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നു

IMG-20151019-WA0006