ഫാ. എം. ടി. കുര്യന്‍: എന്‍റെ സഹപാഠിയും സമപ്രായക്കാരനും | കുറിയാക്കോസ് മാര്‍ ക്ലിമ്മീസ്