പ. ഔഗേന്‍ ബാവായെ പിറവം പള്ളിയില്‍ വച്ചു മര്‍ദ്ദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ദൃക് സാക്ഷി വിവരിക്കുന്നു